Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Salon Krásy a Péče, vedené Simonou Vránovou se závazkem k ochraně Vašeho soukromí, bereme zpracování a ochranu osobních údajů velmi vážně. Dodržujeme přísné bezpečnostní protokoly a postupy vyžadované evropským nařízením GDPR a jinými příslušnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a používány pouze pro účely, k nimž byly poskytnuty, jako je zlepšení našich služeb, komunikace s Vámi nebo plnění smluvních závazků.

Principy zpracování osobních údajů

Salon Krásy a Péče se zavazuje k zásadám zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uchovávání, integrity a důvěrnosti. Při zpracování jednáme vždy tak, aby byla zajištěna maximální ochrana vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně nebo zničení. Naše postupy při zpracování jsou pravidelně revidovány a aktualizovány, abychom zajistili jejich soulad s aktuálními právními požadavky a technologickým vývojem.

Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od Salonu Krásy a Péče přístup k vašim osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K realizaci těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat Simona Vránovou prostřednictvím emailu [email protected] nebo na adrese Lidická 50, 602 00 Brno, Česká republika. Pro podání stížnosti ohledně zpracování osobních údajů máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme všechna potřebná technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V Salonu Krásy a Péče provádíme pravidelné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení informačních systémů. Naše bezpečnostní politiky a procedury jsou průběžně aktualizovány, aby byly v souladu s nejnovějšími standardy ochrany dat a informační bezpečnosti.