Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka popisuje, jak Salon Krásy a Péče, který je vlastněn Simona Vránová s adresou Lidická 50, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen 'my' nebo 'nás'), zpracovává osobní údaje svých klientů a návštěvníků webu. Cílem této politiky je informovat vás o tom, jak pečlivě a zodpovědně nakládáme s vašimi osobními údaji, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Zároveň vám chceme poskytnout informace o vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů a způsobech, jakými můžete tato práva uplatnit.

Zavazujeme se chránit soukromí našich klientů a uživatelů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato politika popisuje hlavní zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídíme při zpracování vašich údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich služeb nebo při komunikaci s námi. To může zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, stejně jako informace o vašich nákupech a zájmech souvisejících s naším sortimentem. Vaše osobní údaje používáme především k zajištění poskytování služeb, komunikaci ohledně našich produktů a služeb, zlepšení našich služeb a ochraně našich právních zájmů.

Jak chráníme vaše osobní údaje

K ochraně vašich osobních údajů vynakládáme veškeré možné a přiměřené technické a organizační opatření. Máme zavedené postupy pro zabezpečení a ochranu dat před neoprávněným přístupem, neoprávněným zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením. Vaše údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích a jsou přístupné pouze autorizovaným osobám, které s těmito údaji musí nezbytně nakládat.

Pro další informace o ochraně vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu [email protected].